Aquí hi podreu trobar tots el documents més importants de l’associació, des dels estatuts fins a les actes de totes les reunions, així com tota la documentació generada al llarg cada curs.

ACTES ASSAMBLEES

11/11/21 – Acta Assemblea GENERAL 2021

17/11/22 – Acta Assemblea EXTRAORDINÀRIA 2022

17/11/22 – Acta Assemblea GENERAL 2022

ACTES REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA

ANY 2019

ANY 2020

ANY 2023

ESTATUTS SOCIALS

17/11/22 – Estatuts Definitius (modificats )