Actes informatius, com poden ser xerrades i conferències adreçades als pares i mares sobre els diferents aspectes d’interès relacionats amb l’educació dels nostres fills.