Les famílies al costat de l’escola

Durant el mes de novembre l’escola ha rebut com a donatiu de part de l’AMPA, diferent material.

En aquest cas han estat pissarres i una vitrina per posar a l’entrada del carrer Conquista.