11 de novembre- Assemblea General Ordinària

D’acord amb el que disposen els estatuts de la nostra associació, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el pròxim dia 11 de novembre de 2021 a les 19:30h en format digital.
Per tal de poder gestionar l’accés a la sessió us demanem que us inscriviu al següent enllaç https://forms.gle/pYzkuyP4WjsNZA5D6 i us farem arribar les coordenades per accedir-hi via google-meet.

L’ordre del dia és el següent:

1.- Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària.
2.- Memòria d’activitats 2020-2021
3.- Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2020-2021.
4.- Aprovació pressupost curs 2021-2022.
5.- Informació de les dates i activitats 2021-2022 que patrocina i organitza l’AMPA.
6.- Incorporació de nous membres a la Junta d’AMPA.
7.- Torn obert de precs i preguntes.

Us hi esperem.
Cordialment,

Josep Rocha
President AMPA Escola Betúlia