Dol a l’Escola Bet

El claustre de professors, el Consell Escolar i l